ข้อความวิ่ง

ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อกการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาศิลปะการให้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

07/03/64วิชา การให้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รหัสวิชา 20700 - 1003 

ท-ป-น 1 - 2 - 2 จำนวน 6 คาบ/สัปกาห์ รวม 108 คาบ